Doğruda Açılar

AÇI

[RESİM] Aynı doğru üzerinde olmayan, uç noktaları ortak iki ışının birleşimine açı denir.

Bu iki ışına, açının kenarları ve ortak noktaya açının köşesi denir.

[AB ve [AC nin birleşimi olan açı, köşe ortada olmak üzere, ΔBAC veya ΔCAB ile ya da hangi açı olduğu kolayca anlaşılırsa, sadece A ile gösterilir.

[BAC = [AB U [AC dir.

Bir açıya 0 ile 180 arasında bir reel sayı karşılık getirilirse, bu reel sayıya açının derece türünden ölçüsü denir.

Açı ölçüsü birimi olarak dereceden başka radyan birimleri de kullanılır. Açı ölçüsü birimleri arasında;

eşitliği vardır. Açı ölçüsü birimleri birbirine dönüştürülürken

bağıntısı vardır.