Category: Geometri

  • 1.2 Üçgende Açılar

  • Doğruda Açılar

    AÇI [RESİM] Aynı doğru üzerinde olmayan, uç noktaları ortak iki ışının birleşimine açı denir. Bu iki ışına, açının kenarları ve ortak noktaya açının köşesi denir. [AB ve [AC nin birleşimi olan açı, köşe ortada olmak üzere, ΔBAC veya ΔCAB ile ya da hangi açı olduğu kolayca anlaşılırsa, sadece A ile gösterilir. [BAC = [AB U…