1.1 Temel Kavramlar

Rakam

Sayıları ifade etmeye yarayan sembollere rakam denir. 0’dan başlar 9’a kadardır. Rakamlar onluk sayma sisteminde;

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

dur.

Sayı

En az iki basamaklı rakamlar bütünüdür.

10, 12, 45, 69, 104, 4598 vs.

Sayı Kümeleri

1. Doğal Sayılar

N = {0, 1, 2, 3, . . .}

2. Sayma Sayıları

N+ = {1, 2, 3, . . .}